Sterke boeren voor een duurzame landbouw

Categorie: Nieuws (Pagina 1 van 3)

Agroecologisch geluid in de boerenprotesten in Brussel

Op 1 februari 2024 verzamelden duizenden boeren met hun tractors zich op het Luxemburg plein in Brussel. Ook vanuit Nederland was een mobilisatie aanwezig, geleid door Toekomstboeren.

Tot nu toe was het geluid van kleinschalige en agroecologische boeren vrijwel afwezig op boerenprotesten, die in steeds meer landen van Europa plaatsvinden. De protesten in Brussel hebben hier verandering in gebracht. Hier werden de protesten geleid door een internationale coalitie van de kleinschalige boeren, bestaande uit de Europese Coördinatie van La Via Campesina, Fugea (Belgie), Toekomstboeren (Nederland), Conferation Paysanne (Frankrijk), ABL (Duitsland), Boerenforum (Vlaanderen) en COAG (Spanje).

Lees verder

Provincie Brabant – help Wortels in Breda aan een nieuwe akker!

Prachtig gelegen in Het Markdal aan het Sulkerpad bij Ulvenhout ligt Wortels In Breda. Een zelfoogst tuinderij op basis van CSA (Community Supported Agriculture), met een grote diversiteit aan seizoensgroente.

Nu moet Wortels in Breda van Brabantse beleidsmakers verdwijnen omdat het niet zou passen in het Markdal. Dit unieke initiatief vraagt om bescherming. Het stemt overeen met de groene, agrarische en sociale beleidsdoelen voor het Markdal.

Vandaag stuurde Wortels in Breda daarom onderstaande bericht aan het provinciebestuur, gesteund door de Federatie, Toekomstboeren en alle ondertekenaars van de petitie ter behoud van de Tuinderij.

Lees verder

12 november Loop mee met het landbouwblok bij de klimaatmars in Amsterdam!

Op 12 november vindt de grote mars voor klimaat en rechtvaardigheid plaats. Daar kan een sterk geluid voor agroecologie natuurlijk niet ontbreken!

Hoewel boeren al jaren de effecten van klimaatverandering voelen zetten ze zich dag in, dag uit in voor gezonde voeding, levende bodems, meer biodiversiteit, minder chemie en meer natuur. Maar ze hebben praktisch niets te zeggen over de koers van de landbouw. Tegelijkertijd heeft de agro-industrie wel een dikke vinger in de pap, zowel in Den Haag als op de markt. Daar maken ze zich eerder hard voor de verdere uitbuiting van boeren, landarbeiders en de natuur, met enorme klimaatverandering als gevolg.

Lees verder

9 september ACTIE Groene boeren ook naar Den Haag, solidair met klimaatactivisten

Federatie voor Agroecologische Boeren roept achterban op om 9 september maart naar Den Haag te gaan.

Op 9 september staan agroecologische boeren zij aan zij met klimaatactivisten in Den Haag. Als er één groep is die als eerste geraakt wordt door klimaatverandering, dan zijn dat de boeren. We merken het nu al in lange perioden van droogtes, zware regenval, sterk schommelende temperaturen. We hebben er onder te lijden, maar tegelijk veroorzaakt de industriële landbouw 33% van de emissies van broeikasgassen. We kunnen en moeten dus ook deel zijn van de oplossing.

Sluit je aan bij de blokkade van de A12 en sta solidair met klimaatactivisten!

Neem kruiwagens en groene zakdoeken mee! Voor meer informatie www.A12blokkade.nl

Wil je mee de snelweg op? Vind hier alle info en updates en volg een actietraining!

Kom je naast de A12 je steun betuigen? Dan vind je hier alle informatie!

‘Groene boeren ook naar Den Haag, solidair met klimaatactivisten’


Federatie voor Agro-Ecologische Boeren roept achterban op om 11 maart naar Den Haag te gaan.

Op 11 maart staan agro-ecologische boeren zij aan zij met klimaatactivisten in Den Haag. Als er één groep is die als eerste geraakt wordt door klimaatverandering, dan zijn dat de boeren. We merken het nu al in lange perioden van droogtes, zware regenval, sterk schommelende temperaturen. We hebben er onder te lijden, maar tegelijk veroorzaakt de industriële landbouw 33% van de emissies van broeikasgassen. We kunnen en moeten dus ook deel zijn van de oplossing.

Boeren zijn terecht boos, want we worden namelijk al decennialang door overheid, banken en bedrijfsleven met dwingend beleid aangezet tot schaalvergroting en mechanisatie. De industriële landbouw is afhankelijk geworden van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De kosten rijzen de pan uit en de marges worden steeds kleiner. Boeren worden overgeleverd aan de grillen van een wereldmarkt. Boeren in Nederland worden gedwongen te concurreren met boeren elders, terwijl mens, dier, natuur en klimaat alleen maar verder worden uitgebuit voor de winsten van de agro-industrie.

Om die concurrentiepositie vol te houden worden gangbare boeren overeind gehouden met landbouwsubsidies uit Europa en Nederland. Een gemiddelde boer verdient een kwart tot bijna de helft van het inkomen uit subsidies! Het voeden van Nederland staat al lang niet meer centraal, laat staan het zorg dragen voor ons landschap en de natuur.

De waarde van voedsel bestaat niet langer uit het voeden van mensen, maar uit het creëren van meer en meer kapitaal. De landbouw is een verdienmodel geworden en niet meer een essentiële basisvoorziening van een gezonde en duurzame voedselvoorziening toegankelijk voor iedereen.


De landbouw brengt in Nederland sinds de vergaande industrialisering slechts 12 procent meer oogst op per hectare ten opzichte van de jaren 50. Terwijl het energie- en grondstoffenverbruik in die tijd 5 tot 6 keer is gestegen. Die 12 procent extra staat niet in verhouding tot de hogere investeringen in energie en grondstoffen, en al helemaal niet tot de verwoesting van ons landschap en klimaat.

Dit systeem is niet langer vol te houden. Veel boeren kunnen amper rondkomen en de onzekerheid over de toekomst maakt hen kapot, de natuur staat op omvallen, de bijdrage van de industriële landbouw aan de klimaatcrisis is gigantisch, onze bodems verarmt en ons water vervuilt. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor kunstmest en trekkers duwt ons alleen maar dichter naar de afgrond. Als boeren vangen we in als eerste de grote klappen van klimaatverandering op, terwijl Shell recordwinsten boekt.

Daarom staan wij als Federatie van Agro-ecologische Boeren op 11 maart met kruiwagens en groene zakdoeken bij de A12. Solidair met klimaatactivisten die een stop eisen op fossiele subsidies. Samen eisen we verandering van een overheid die nu nog weigert echt duurzaam beleid met oog voor de toekomst te voeren.

Wij eisen echt toekomstperspectief voor onze boeren met eerlijke prijzen en steun voor een transitie naar een simpele, duurzame klimaatneutrale bedrijfsvoering, die ook voor onze achterkleinkinderen nog vol te houden is. Duizenden boeren onderschrijven dit al in het Groenboerenplan.

Dit toekomstperspectief kan alleen worden gerealiseerd als we stoppen met het subsidiëren van de vervuilende industriële landbouw. We zijn solidair met klimaatactivisten die een stop eisen op de fossiele subsidies. Stop de fossiele industrie, stop de landbouwsubsidies voor industriële fossiel-afhankelijke landbouw, en investeer in een leefbaar platteland!

Federatie voor Agro-ecologische Boeren & Extinction Rebellion Landbouw

Eisen:

  • Stop de financiering van fossiel afhankelijke landbouw door overheidssubsidies en banken, investeer in agro-ecologische boerenlandbouw in plaats van in de agro-industriële landbouw.
  • Klimaatneutrale landbouw zonder kunstmest of andere fossiele producten in 2030.
  • Minimaliseer mechanisatie en middelengebruik en stimuleer de schaalverkleining die daarvoor nodig is. Schaalverkleining = meer boeren & minder CO2!
  • Maak de landbouw duurzaam en lokaal, zorg dat boeren weer voor de regio produceren. Daarmee zorgen we voor voedselzekerheid in tijden van internationale spanningen
  • Eerlijk loon voor de boeren, zorg er voor dat boeren hun inkomen weer kunnen halen uit landbouw: eerlijke prijzen, eerlijk werk, korte ketens.

Meer stappen naar een duurzame landbouw transitie kun je lezen in het Groenboerenplan.

Sluit je aan bij de blokkade van de A12 en sta solidair met klimaatactivisten!

Voor meer informatie www.A12blokkade.nl

Wil je mee de snelweg op? Vind hier alle info en updates en volg een actietraining!
Kom je naast de A12 je steun betuigen? Dan vind je hier alle informatie!

Help mee aan verkiezingsboodschap op tv!

De verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen staan voor de deur en beiden gaan de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de landbouwtransitie. Met het Groenboerenplan hebben we een aanzet gegeven voor de veranderingen die daarvoor nodig zijn – nu is het zaak er voor te zorgen dat we dit in de praktijk gaan brengen.

Wij vragen nu jullie hulp deze boodschap in de aanloop van de verkiezingen een kernthema te maken. Vanuit het Groenboerenplan werken we aan een verkiezingsboodschap, we hebben jullie steun nodig deze op tv te krijgen.

Voor een landbouwbeleid met ruimte voor een beter klimaat, biodiversiteit en een goene toekomst voor onze boeren.

Steun daarom de crowdfunding, en geef de groene boeren een stem!

Help ons ook deze boodschap breed te delen en verspreid deze daarom ook met je netwerk en social media met #groenboerenboodschap op tv #verkiezingen23 #groenboerenplan.

Het groenboerenplan is een samenwerking tussen de Federatie CarinFarmers, BioHuis, Herenboeren en Stichting Demeter.

Groenboerenplan aangeboden aan landbouwwoordvoerders Tweede Kamer.

Kort voorafgaand aan het debat over het rapport Remkes in de Tweede Kamer overhandigde een delegatie van ‘Groene Boeren’ afkomstig van BioHuis, Caring Farmers, Herenboeren en de Federatie van Agro-ecologische Boeren het Groenboerenplan aan de woordvoerders op landbouw van de diverse partijen.

Bregje Hamelynck, CSA tuinder en woordvoerder namens de Groene Boeren: ‘Vanuit onze boerenpraktijk lopen we tegen veel hobbels aan in het huidige landbouwbeleid. Op basis van deze ervaringen hebben we in 10 punten aangegeven wat er naar ons idee zou moeten gebeuren om ruim baan te geven voor de transitie naar een duurzame landbouw. We hopen dat de Tweede Kamer het kabinet zal aansporen om te kiezen voor een échte transitie. In onze diverse boerenbedrijven laten we zien dat het kan. Laten we van agrarisch Nederland een Groenboerenland maken. Goed voor boeren, voor de natuur en voor ons allemaal.”

Eerste reactie Rapport Remkes

Eerste reactie vanuit de ondertekenaars van het Groenboerenplan: BioHuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren op het rapport Remkes:

“Het rapport van Remkes is stevig. Flink ingrijpen op de korte termijn om ruimte te scheppen voor een afgewogen proces per gebied. We dragen als groene boeren graag bij aan de invulling van een biologische en natuurinclusieve landbouw in lijn met de maatschappelijke randvoorwaarden in heel Nederland. Remkes heeft in zijn presentatie laten blijken dat hij inziet dat het nieuwe beleid grote consequenties kan en zal hebben voor veel boerenbedrijven. Het is voor ons belangrijk dat biologische en natuurinclusieve werkwijzen die bijdragen aan de realisatie van deze doelen erkend worden door het ministerie.

Een landbouw met lage stikstofbelasting en een positieve bijdrage voor natuur, klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit is namelijk goed mogelijk. Duizenden groene boeren laten dat zien op hun eigen boerenerf. Het is goed dat het rapport voorstelt ook supermarkten en food servicebedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk Nederlandse producten af te zetten. Ter versteviging van de positie van de boer in de keten zien wij ook een rol voor de rechtstreekse afzet aan de burger in de korte keten.

Lees verder
« Oudere berichten