Samen vooruit naar
agro-ecologische landbouw

Wij zijn de Federatie van Agro-ecologische Boeren.
Een netwerk van toegewijde organisaties die de principes van agro-ecologie omarmen en uitdragen.

Wat wij doen

De Federatie van Agro-ecologische Boeren staat voor boeren bij wie ecologische en maatschappelijke waarden even belangrijk zijn als economische waarden.

Onze missie is:

  • Het versterken van de positie van agro-ecologische landbouw
  • Het verbinden van verschillende partijen (praktijk/boeren organisaties, kennisinstituten, eters) rondom agro-ecologie en boeren een stem geven binnen deze partijen.
  • Het behartigen van de belangen van agro-ecologische boeren;  denk aan toegang tot land, beïnvloeden beleid
  • Het uitwisselen van kennis over de boeren praktijk van agro-ecologie
  • Het versterken van de beweging voor agro-ecologie

Aankomende
activiteiten

Een gedeelde agenda van onze aangesloten organisaties

Wie wij zijn

De Federatie van Agro-ecologische Boeren staat voor boeren die telen op een manier waarbij ecologische en maatschappelijke waarden even belangrijk zijn als economische waarden. Het gaat over een actief onderdeel vormen van de lokale gemeenschap en uiteindelijk om autonomie. Autonomie voor de boer om keuzes te maken die aansluiten bij een bedrijfsvoering die zorg draagt voor de boer, de omgeving en de gemeenschap, en daarmee de autonomie van de gemeenschap om haar omgeving zelf vorm te geven en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.

In de praktijk zie je dit terug in aandacht voor biodiversiteit en natuurlijk plaagbeheer, het sluiten van kringlopen en zorg voor een gezonde bodem. In korte ketens en direct contact met de consument, lokale en landelijke samenwerking en het delen van kennis. In het zoeken van oplossingen die kijken naar het geheel en die ruimte bieden aan de diversiteit van boer en consument.

Wij sluiten ons aan bij de definitie van agro-ecologie zoals gehanteerd door Voedsel Anders, welke aansluit bij de internationale definitie zoals vastgesteld in de Nyéléni verklaring.

Aangesloten organisaties

Samen sterk voor duurzame landbouw

De Federatie van Agroecologische Boeren is mede initiatiefnemer van de volgende samenwerkingsverbanden:

Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws en activiteiten ontvangen?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie is zowel een ecologische als een sociale benadering van de landbouw. Het is een verzamelnaam van praktijken maar ook een wetenschap en een sociale beweging. Agro-ecologie zoekt manieren om lokale middelen, relaties en kennis in te zetten voor een weerbare en productieve landbouw.