Nyeleni verklaring

In 2015 kwamen 500 organisaties van boeren, vissers, inheemse volkeren, landloze boeren, plattelandsarbeiders en milieu- en burgerbewegingen bijeen om gezamenlijk, van onderop en vanuit verschillende werelddelen betekenis te geven aan agro-ecologie. Het resultaat is de Nyeleni verklaring – een document dat ook in de Nederlandse context van grote belang is.

De verklaring wijst op de noodzaak van een landbouw die niet tegen maar met de natuur werkt om uit de voedselcrisis komen. Ze laat zien dat dit alleen bereikt kan worden als kleinschalige boeren en andere gemarginaliseerde groepen toegang hebben tot land, het recht op een plek en de vrijheid voor het opbouwen van een bestaan hebben. Ook wijst de verklaring op het gevaar dat agro-ecologie gecoöpteerd wordt of alleen als techniek gepromoot wordt, met het risico dat we de macht van grote agri-business ondernemingen, financiële stromen en kennisinstellingen die oorzaak zijn voor de crisis in ons voedselsysteem uit het oog verliezen.

Als Federatie voor Agro-ecologische Boeren onderschrijven we de Nyeleni verklaring.

Download hier de Nederlandse vertaling.

De Nederlande vertaling werd op de 17 april 2021 tijdens de internationale dag van de Boerenstrijd uitgebracht door:

 • Toekomstboeren
 • Boerenforum
 • Aseed
 • De Federatie van Agroecologische Boeren
 • Voedsel Anders
 • TNI
 • CSA-Netwerk Nederland
 • BD-Vereniging
 • Permacultuur Boeren
 • PAN Nederland
 • OtherWise
 • Extinction Rebellion Landbouw
 • Boerengroep
 • Pluk