Over ons

Wie zijn we

De Federatie van Agro-ecologische Boeren is een samenwerking van Biovegan, BD-vereniging, Biotuinders, CSA netwerk en Toekomstboeren. We staan voor boeren die telen op een manier waarbij ecologische en maatschappelijke waarden even belangrijk zijn als economische waarden. We vormen een actief onderdeel vormen van de lokale gemeenschap en om autonomie. Autonomie voor de boer om keuzes te maken die aansluiten bij een manier van werken die zorg draagt voor de boer, de omgeving en de gemeenschap, en daarmee de autonomie van de gemeenschap om haar omgeving zelf vorm te geven en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.

In de praktijk zie je dit terug in aandacht voor biodiversiteit en natuurlijk plaagbeheer, het sluiten van kringlopen en zorg voor een gezonde bodem. In korte ketens en direct contact met de consument, lokale en landelijke samenwerking en het delen van kennis. In het zoeken van oplossingen die kijken naar het geheel en die ruimte bieden aan de diversiteit van boer en consument.

Wij sluiten ons aan bij de definitie van agro-ecologie zoals vastgesteld in de Nyéléni verklaring.

Onze missie is:

  • Het versterken van de positie van agro-ecologische landbouw
  • Het verbinden van verschillende partijen (praktijk/boeren organisaties, kennisinstituten, eters) rondom agro-ecologie en boeren een stem geven binnen deze partijen.
  • Het behartigen van de belangen van agro-ecologische boeren; denk aan toegang tot land, beïnvloeden beleid
  • Het uitwisselen van kennis over de boeren praktijk van agro-ecologie
  • Het versterken van de beweging voor agro-ecologie