Hoezo boeren-landbouw-conferentie? Is landbouw niet altijd van boeren? Nee! Multinationals, banken, toeleveranciers, en van boven opgelegd beleid bepalen vaak grote delen van de gangbare landbouw. Teveel. Bij boerenlandbouw zijn het de mensen achter het werk die de keuzes maken. Wij boeren bepalen samen met de gemeenschappen hoe wij onze agro-ecologische landbouw vormgeven. Wij kiezen met wie we samenwerken en hoe. Dat is boerenlandbouw!

De Federatie van Agro-ecologische Boeren organiseert jaarlijks de Boerenlandbouw Conferentie. Voor en door boeren, die zien en weten dat het anders kan. Om van elkaar te leren, te inspireren en elkaar te ontmoeten. Samen vooruit kijken naar een nieuwe maatschappij, en hoe we nu omgaan met de uitdagingen waar we tegenaan lopen.