Sterke boeren voor een duurzame landbouw

Categorie: Geen categorie

5 oktober – bijeenkomst lobby in de regio

donderdag 5 oktober ’23 van 20.00 tot 21.30 – online

Politiek voelt vaak ver weg, maar de provincie en de gemeente hebben een heel directe invloed op het boerenbedrijf. In de vorm van bestemmingsplannen, gebiedsinrichting en het uitvoeren van de stikstofplannen van het kabinet krijg je als boer al snel te maken met de regionale politiek. En als pionier of boer die dingen net anders aan pakt, val je vaak buiten de bestaande kaders en wetgeving.

Hoe zorgen we ervoor dat bestuurders en beleidsmakers voldoende geïnspireerd zijn door groene boeren en dat ze weten wat het belang is van duurzaam, agroecologisch, natuurinclusief en/of biologisch(-dynamisch) boeren? En hoe zorg je er voor dat jouw belangen op de agenda komen, en wat doe je als er problemen ontstaan?

In deze tweede bijeenkomst over lobby in de regio gaan we concreet aan de slag:

 • Uitwisseling: wat er speelt bij de verschillende deelnemers.
 • Uit de praktijk: aan de hand van een voorbeeldbedrijf kijken we hoe je lobby op regionaal niveau opzet
 • Informatief: politieke seizoenen, gedeelde belangen en verschillende manieren van lobby voeren
 • Praktisch: hoe kom je tot een lobby plan?
  • welke informatie heb je nodig
  • belangrijke momenten in de besluitvorming
  • samenwerken met andere partijen
  • wie spelen een rol in besluitvorming, welke personen hebben invloed, welke organisaties spelen een rol
 • Aan de slag: in groepjes gaan we zelf aan de slag met het opstellen van een lobby plan per regio

Doe je ook mee? Meld je dan nu aan via de knop aanmelden.

Kan je er op 5 oktober niet bij zijn, maar wil je wel op de hoogte gehouden van het vervolg? Meld je dan ook aan, via het aanmeldformulier kan je dit aangeven.

Op 24 mei organiseerden we al een eerste sessie:

De Federatie zet zich landelijk met verschillende partijen in op het gebied van lobby om de postitie van agroecologische boeren te versterken. Zo nemen we deel aan het Groenboerenplan, zijn we actief binnen het Agroecologienetwerk en zijn onze lidorganisaties natuurlijk zelf actief binnen hun eigen netwerk. Op provinciaal gebied is een sterke groene boeren lobby zeker net zo belangrijk.

Samen met de Caring Farmers werken we aan een beweging in jouw regio en willen we regelmatig samenkomen om kennis te delen en te leren van elkaars problemen en oplossingen op het gebied van provinciale overheden en regels.

Remkes overleg: constructief op weg naar de toekomst.

De Federatie van Agro-ecologische Boeren sloot ook bij Remkes gesprek op 31 augustus aan om hier aandacht te blijven vragen voor die acties die nodig zijn om de weg vrij te maken voor de gehele sector om de transitie te maken naar een duurzame landbouw.

Als boeren hebben wij alle belang bij het tegengaan van klimaatverandering, het herstel van biodiversiteit en het herstel van onze bodems. Zodat wij nu en in de toekomst gezond voedsel kunnen blijven produceren en daarbij een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. We zijn benieuwd naar het advies van Remkes.

Onze conclusie is dat het een constructief gesprek was. Ook het ministerie begint beeld te krijgen van de noodzaak van een ambitieuze toekomstvisie voor de landbouw.

Een toekomstvisie op stikstof, klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit. Zodat boeren weten waar ze aan toe zijn, met duidelijk inkomensperspectief. We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking hiervan in de perspectiefnota van Staghouwer.

Zie www.groenboerenplan.nl voor ons 10 puntenplan voor een echte landbouwtransitie.

Geef de regie bij de Voedseltop aan de boeren, bij hen zit de verandering

Het laatste VN-rapport over mondiale honger en ondervoeding kwam eerder deze maand uit. Door Covid-19 en een toenemende klimaatcrisis is het aantal personen met chronische honger in slechts één jaar tijd, tussen 2019 en 2020, met 118 miljoen toegenomen tot 768 miljoen. Daarbij had in 2020 bijna een op de drie personen wereldwijd geen beschikking over voldoende gezond voedsel.

Dit opiniestuk verscheen in NRC Handelsblad van 28 juli 2021. Lees het oorspronkelijke artikel hier.

Woensdag werd in Rome een voorbereidende top afgesloten voor de VN-Voedseltop in september. Nederland besprak met andere landen ruim tweeduizend ‘baanbrekende’ ideeën om voedselzekerheid in de wereld te verbeteren. Een gerenommeerd panel van internationale voedselexperts, IPES-Food, staakte zijn deelname aan de Top omdat er te weinig was gedaan met hun kritiek.

Wij betwijfelen ook dat de Voedseltop tot echte oplossingen zal leiden. Door samen te werken met het Wereld Economisch Forum (WEF) en níet met het Comité voor Mondiale Voedselzekerheid (CFS) van de VN zelf – waar boerenorganisaties en inheemse volkeren meeonderhandelen in beleidsprocessen en hun zelfgekozen vertegenwoordigers afvaardigen – geeft de top grote bedrijven en investeerders een te prominente plek aan tafel.

Met de directe betrokkenheid van de industriëlen die zich verenigd hebben in het WEF zullen ook Nederlandse bedrijven zoals Unilever en de Rabobank zich in deze top positioneren als oplossers van de problemen die ze zelf mede veroorzaakt hebben.

Grote bedrijven gebruiken hun macht om via agressieve patentrechten boeren te straffen voor het uitruilen van hun eigen zaden, zadelen boeren op met steeds hogere schulden en milieuproblemen of kopen met steun van financiële instellingen grote stukken boerenland op. In plaats van vraagtekens te zetten bij deze ongelijke machtsverhoudingen in het voedselsysteem, beloont de top het grote bedrijfsleven met een prominente plek in de besluitvorming. Er is daardoor te weinig aandacht voor onderliggende oorzaken van de problemen: ongelijkheid en op markt en winst gericht beleid en bestuur.

Boerenkennis

De top biedt weliswaar wat ruimte voor agro-ecologie, maar dit wordt gepresenteerd als deeloplossing samen met de promotie van intensieve landbouw die agro-ecologie en het klimaat juist ondermijnen. De insteek is vooral technisch van aard, terwijl allang bekend is dat de problemen niet kunnen worden opgelost zonder sociale innovatie en boerenkennis.

De inzet van boerenkennis is juist wel een van de leidende principes van de agro-ecologie – een vorm van duurzame landbouw die praktijkervaring, wetenschappelijke expertise en de opbouw van sociale bewegingen combineert. Dat leidt tot een proces van constante innovatie. De praktijk laat zien dat agro-ecologie productiviteit levert, natuurlijke CO2-opslag, meer biodiversiteit, gevarieerde voeding, en een waardig boerenbestaan, alsmede een beter milieu en gezondheid voor mens en dier.

De Voedseltop dreigt echter de mensen te marginaliseren die een groot deel van het voedsel in de wereld produceren, die in de praktijk een ongeëvenaarde expertise hebben op het gebied van agro-ecologie, en die toch het meest lijden onder ecologische problemen en schendingen van de mensenrechten door het huidige voedselsysteem. Hun voorstellen en bewezen praktijken krijgen nauwelijks ruimte op de top en hun brede kennis, broodnodig voor de transitie naar duurzaamheid, wordt vaak afgedaan als niet-wetenschappelijk.

Een serieuze vuist

Het oplossen van honger en ondervoeding is alleen mogelijk door de juiste politieke keuzes te maken. Agro-ecologie gebaseerd op praktijkervaring is een van die keuzes. Dit is ook de boodschap van de alternatieve ‘Peoples’ Counter-Mobilisation To Transform Corporate Food Systems’ die deze week parallel aan de VN-top wordt georganiseerd door boeren, vissers, herders, inheemse volkeren, consumenten, maatschappelijke organisaties en wetenschappers uit de hele wereld.

De Nederlandse overheid moet af van het idee dat grote bedrijven en een puur technologische aanpak honger de wereld uit gaan helpen. Alleen door de mensen zelf, hun bewegingen, kennis en oplossingen centraal te stellen kunnen we als samenleving toewerken naar voedselsystemen die echt eerlijk en duurzaam zijn.

Willen we een serieuze vuist maken tegen ondervoeding, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, dan moeten we goed luisteren naar de voorstellen van deze praktijkexperts en verdienen juist zij aan het hoofd van de tafel te zitten tijdens de Voedseltop.

 • Leonardo van den Berg, Federatie van Agro-ecologische Boeren
 • Janneke Bruil, Voedsel Anders
 • Sylvia Kay, Transnational Institute
 • Danny Wijnhoud, ActionAid.