Sterke boeren voor een duurzame landbouw

Categorie: Event

11 oktober: actie tegen de Rabobank

Op woensdag 11 oktober komen Greenpeace en Extinction Rebellion samen in actie tegen de Rabobank. De Federatie roept op ook aan te sluiten. Kom naar de grote demonstratie om 12 uur bij het hoofdkantoor van de Rabobank, of sluit je aan bij een van de lokale acties die dag georganiseerd worden.

Wat is er aan de hand
Rabobank doet zich graag duurzaam voor, maar investeert al decennialang miljarden in megastallen, kunstmest, landbouwgif en de veevoederindustrie. Het gevolg is wereldwijde natuurverwoesting, dierenleed, schending van mensenrechten en een enorme uitstoot van broeikasgassen. In Nederland zitten we midden in een stikstofcrisis en boeren zitten opgezadeld met torenhoge schulden. Daarom eisen we van Rabobank: stop met de financiering van deze verwoesting en start met het betalen van de schade.

Meer informatie vind je hier en hier.

Acties door het hele land
We komen massaal én vreedzaam in actie op woensdag 11 oktober. Acties vinden plaats door het hele land. Via ons Telegram kanaal houden we iedereen op de hoogte zodat ze weten waar ze zich kunnen aansluiten.

Grote demonstratie
Naast deze lokale acties, vindt er ook een grote geregistreerde demonstratie plaats bij het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht vanaf 12 uur. Het wordt een fantastische dag met een vol podiumprogramma en een diversiteit aan sprekers.

Hoe je ons kunt helpen

Door onze oproep te delen met jullie achterban, de leden van jouw boerderij/tuinderij, je collega’s, werk je mee aan een brede beweging voor verandering in de landbouw en een groenere toekomst. Wat kun je doen?

● Deel de aankondiging in je nieuwsbrief of op social media.
– Je kunt een van de afbeeldingen gebruiken uit deze map.
– Bij voorkeur in de week van 25 tot 30 september, maar doe waar past in jullie eigen content planning

● Of deel een van onze posts op social media:
– Extinction Rebellion: TwitterInstagramFacebook
– Greenpeace: TwitterInstagramFacebook

● Tag @XRLandbouw of @GreenpeaceNL of geef een seintje van je post.
– Zo kunnen wij en onze honderden actievoerders jouw bericht weer verder delen

● Tot slot; spreek je steun uit als organisatie voor onze oproep.
– Vul dit formulier in om als organisatie (publiekelijk) steun te betuigen aan onze oproep aan Rabobank. Toekomstboeren komt hierbij. Maar misschien kan jouw duurzame lokale buurtclub steunen? Of je eigen boerderij vereniging? Staan de organisaties waar jij lid van bent, naast Toekomstboeren, er al op?

5 oktober – bijeenkomst lobby in de regio

donderdag 5 oktober ’23 van 20.00 tot 21.30 – online

Politiek voelt vaak ver weg, maar de provincie en de gemeente hebben een heel directe invloed op het boerenbedrijf. In de vorm van bestemmingsplannen, gebiedsinrichting en het uitvoeren van de stikstofplannen van het kabinet krijg je als boer al snel te maken met de regionale politiek. En als pionier of boer die dingen net anders aan pakt, val je vaak buiten de bestaande kaders en wetgeving.

Hoe zorgen we ervoor dat bestuurders en beleidsmakers voldoende geïnspireerd zijn door groene boeren en dat ze weten wat het belang is van duurzaam, agroecologisch, natuurinclusief en/of biologisch(-dynamisch) boeren? En hoe zorg je er voor dat jouw belangen op de agenda komen, en wat doe je als er problemen ontstaan?

In deze tweede bijeenkomst over lobby in de regio gaan we concreet aan de slag:

 • Uitwisseling: wat er speelt bij de verschillende deelnemers.
 • Uit de praktijk: aan de hand van een voorbeeldbedrijf kijken we hoe je lobby op regionaal niveau opzet
 • Informatief: politieke seizoenen, gedeelde belangen en verschillende manieren van lobby voeren
 • Praktisch: hoe kom je tot een lobby plan?
  • welke informatie heb je nodig
  • belangrijke momenten in de besluitvorming
  • samenwerken met andere partijen
  • wie spelen een rol in besluitvorming, welke personen hebben invloed, welke organisaties spelen een rol
 • Aan de slag: in groepjes gaan we zelf aan de slag met het opstellen van een lobby plan per regio

Doe je ook mee? Meld je dan nu aan via de knop aanmelden.

Kan je er op 5 oktober niet bij zijn, maar wil je wel op de hoogte gehouden van het vervolg? Meld je dan ook aan, via het aanmeldformulier kan je dit aangeven.

Op 24 mei organiseerden we al een eerste sessie:

De Federatie zet zich landelijk met verschillende partijen in op het gebied van lobby om de postitie van agroecologische boeren te versterken. Zo nemen we deel aan het Groenboerenplan, zijn we actief binnen het Agroecologienetwerk en zijn onze lidorganisaties natuurlijk zelf actief binnen hun eigen netwerk. Op provinciaal gebied is een sterke groene boeren lobby zeker net zo belangrijk.

Samen met de Caring Farmers werken we aan een beweging in jouw regio en willen we regelmatig samenkomen om kennis te delen en te leren van elkaars problemen en oplossingen op het gebied van provinciale overheden en regels.

‘Groene boeren ook naar Den Haag, solidair met klimaatactivisten’


Federatie voor Agro-Ecologische Boeren roept achterban op om 11 maart naar Den Haag te gaan.

Op 11 maart staan agro-ecologische boeren zij aan zij met klimaatactivisten in Den Haag. Als er één groep is die als eerste geraakt wordt door klimaatverandering, dan zijn dat de boeren. We merken het nu al in lange perioden van droogtes, zware regenval, sterk schommelende temperaturen. We hebben er onder te lijden, maar tegelijk veroorzaakt de industriële landbouw 33% van de emissies van broeikasgassen. We kunnen en moeten dus ook deel zijn van de oplossing.

Boeren zijn terecht boos, want we worden namelijk al decennialang door overheid, banken en bedrijfsleven met dwingend beleid aangezet tot schaalvergroting en mechanisatie. De industriële landbouw is afhankelijk geworden van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De kosten rijzen de pan uit en de marges worden steeds kleiner. Boeren worden overgeleverd aan de grillen van een wereldmarkt. Boeren in Nederland worden gedwongen te concurreren met boeren elders, terwijl mens, dier, natuur en klimaat alleen maar verder worden uitgebuit voor de winsten van de agro-industrie.

Om die concurrentiepositie vol te houden worden gangbare boeren overeind gehouden met landbouwsubsidies uit Europa en Nederland. Een gemiddelde boer verdient een kwart tot bijna de helft van het inkomen uit subsidies! Het voeden van Nederland staat al lang niet meer centraal, laat staan het zorg dragen voor ons landschap en de natuur.

De waarde van voedsel bestaat niet langer uit het voeden van mensen, maar uit het creëren van meer en meer kapitaal. De landbouw is een verdienmodel geworden en niet meer een essentiële basisvoorziening van een gezonde en duurzame voedselvoorziening toegankelijk voor iedereen.


De landbouw brengt in Nederland sinds de vergaande industrialisering slechts 12 procent meer oogst op per hectare ten opzichte van de jaren 50. Terwijl het energie- en grondstoffenverbruik in die tijd 5 tot 6 keer is gestegen. Die 12 procent extra staat niet in verhouding tot de hogere investeringen in energie en grondstoffen, en al helemaal niet tot de verwoesting van ons landschap en klimaat.

Dit systeem is niet langer vol te houden. Veel boeren kunnen amper rondkomen en de onzekerheid over de toekomst maakt hen kapot, de natuur staat op omvallen, de bijdrage van de industriële landbouw aan de klimaatcrisis is gigantisch, onze bodems verarmt en ons water vervuilt. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor kunstmest en trekkers duwt ons alleen maar dichter naar de afgrond. Als boeren vangen we in als eerste de grote klappen van klimaatverandering op, terwijl Shell recordwinsten boekt.

Daarom staan wij als Federatie van Agro-ecologische Boeren op 11 maart met kruiwagens en groene zakdoeken bij de A12. Solidair met klimaatactivisten die een stop eisen op fossiele subsidies. Samen eisen we verandering van een overheid die nu nog weigert echt duurzaam beleid met oog voor de toekomst te voeren.

Wij eisen echt toekomstperspectief voor onze boeren met eerlijke prijzen en steun voor een transitie naar een simpele, duurzame klimaatneutrale bedrijfsvoering, die ook voor onze achterkleinkinderen nog vol te houden is. Duizenden boeren onderschrijven dit al in het Groenboerenplan.

Dit toekomstperspectief kan alleen worden gerealiseerd als we stoppen met het subsidiëren van de vervuilende industriële landbouw. We zijn solidair met klimaatactivisten die een stop eisen op de fossiele subsidies. Stop de fossiele industrie, stop de landbouwsubsidies voor industriële fossiel-afhankelijke landbouw, en investeer in een leefbaar platteland!

Federatie voor Agro-ecologische Boeren & Extinction Rebellion Landbouw

Eisen:

 • Stop de financiering van fossiel afhankelijke landbouw door overheidssubsidies en banken, investeer in agro-ecologische boerenlandbouw in plaats van in de agro-industriële landbouw.
 • Klimaatneutrale landbouw zonder kunstmest of andere fossiele producten in 2030.
 • Minimaliseer mechanisatie en middelengebruik en stimuleer de schaalverkleining die daarvoor nodig is. Schaalverkleining = meer boeren & minder CO2!
 • Maak de landbouw duurzaam en lokaal, zorg dat boeren weer voor de regio produceren. Daarmee zorgen we voor voedselzekerheid in tijden van internationale spanningen
 • Eerlijk loon voor de boeren, zorg er voor dat boeren hun inkomen weer kunnen halen uit landbouw: eerlijke prijzen, eerlijk werk, korte ketens.

Meer stappen naar een duurzame landbouw transitie kun je lezen in het Groenboerenplan.

Sluit je aan bij de blokkade van de A12 en sta solidair met klimaatactivisten!

Voor meer informatie www.A12blokkade.nl

Wil je mee de snelweg op? Vind hier alle info en updates en volg een actietraining!
Kom je naast de A12 je steun betuigen? Dan vind je hier alle informatie!