Thema’s

De Federatie zet zich in op verschillende thema’s inzetten die overstijgend zijn aan de vijf lidorganisaties:

  • Invloed richting regionale en landelijke overheden 
  • Beleidsbeïnvloeding voor agroecologische landbouw
  • Wet- en regelgeving die nu knellend is voor agroecologische boeren
  • Voorstel voor ‘100% duurzame landbouw’
  • Voorstel voor ‘bio landbouw in natuur’
  • Zaden en GMO

De vijf lidorganisaties werken o.a. aan toegang tot land, solidaire betaling, certificering, kennis- en ervaringsuitwisseling, community supported agriculture.

Lid worden? Klik hieronder op de link van jouw organisatie.

Biovegan, BD-vereniging, Biotuinders, CSA netwerk en Toekomstboeren