Prachtig gelegen in Het Markdal aan het Sulkerpad bij Ulvenhout ligt Wortels In Breda. Een zelfoogst tuinderij op basis van CSA (Community Supported Agriculture), met een grote diversiteit aan seizoensgroente.

Nu moet Wortels in Breda van Brabantse beleidsmakers verdwijnen omdat het niet zou passen in het Markdal. Dit unieke initiatief vraagt om bescherming. Het stemt overeen met de groene, agrarische en sociale beleidsdoelen voor het Markdal.

Vandaag stuurde Wortels in Breda daarom onderstaande bericht aan het provinciebestuur, gesteund door de Federatie, Toekomstboeren en alle ondertekenaars van de petitie ter behoud van de Tuinderij.

Geachte gedeputeerde Roijackers, geachte wethouder Bakker en geacht bestuurslid van den Berg,

Wij, oogstdeelnemers van Wortels in Breda, de ondertekenaars van de petitie voor behoud van Wortels in Breda, Vereniging Toekomstboeren en velen met ons, maken ons grote zorgen over de toekomst van CSA (Community Supported Agriculture) tuinderij Wortels in Breda.

De toegezegde hulp van de overheid is onontbeerlijk en wij roepen u op om samen tot een oplossing te komen voor een alternatieve akker en zo toekomst te bieden aan dit gezonde en verbindende landbouwinitiatief.

Hieronder geven wij een korte samenvatting van de voorgeschiedenis en lichten wij ons dringend verzoek toe.

Ontstaan, doel en groei
In 2017 start Wortels in Breda op twee hectares aan het Sulkerpad in het Markdal bij Breda. Doel: biologische groente, fruit en bloemen telen en deze via zelfoogst en het CSA-principe aanbieden. Mensen kunnen een abonnement nemen en daarmee tot acht maanden per jaar zelf oogsten. In bijna zeven jaar tijd is zo een bloeiend en renderend bedrijf ontstaan met gezonde producten en een groeiende gemeenschap. In de omgeving wordt het initiatief overwegend zeer positief ontvangen.

Afspraak richting inpassing
Voor het Markdal wordt in deze periode een herinrichting voorbereid met als doel het verbeteren van de natuur en het Markdal toegankelijk maken en houden voor inwoners. Vereniging en stichting Markdal werken de herinrichting uit. Zij overleggen met vele betrokken partijen en hebben hierover ook geregeld overleg met de tuinderij.

De provincie geeft aan dat natuur-inclusieve landbouw op deze gronden mogelijk is binnen het Natuurnetwerk. De gemeente, het college en wethouder De Beer zijn positief hierover en zetten in 2019, op voorstel van vereniging en stichting Markdal, de percelen Sulkerpad in het bestemmingsplan om naar ‘agrarisch met waarden’. Dit om de tuinderij mogelijk te maken.

Vereniging en stichting Markdal spreken in 2021 met de tuinderij af, dat deze een plan maakt om inpassing te realiseren in de verkoopprocedure. In de krant maken ze al bekend dat de tuinderij onderdeel van de nieuwe natuur zal worden.

Gemeente wil grasland. Grond wordt verkocht
In september 2021 komt gemeente Breda hier plots op terug. Een aantal buurtbewoners wil Wortels in Breda niet en voert actie. Als motief voor de koerswijziging vermeldt de gemeente dat ze de juridische strijd met de buren niet wil aangaan. De gemeente zegt dat het bestemmingsplan aangeeft ‘kruidenrijk grasland’. Dit is onjuist, er staat letterlijk ‘agrarisch met waarden’!

Wortels in Breda levert toch een plan in om mee te dingen naar de akker die te koop staat. In april 2023 meldt het GOB dat het plan van Wortels in Breda niet in behandeling is genomen, omdat het niet aan de door provincie gestelde eisen, enkel grasland, voldoet. Het voelt wrang, dat het groepje buren dat zich verenigd heeft om Wortels in Breda te keren, de grond gegund krijgt.

Agrarische gronden rondom worden door de overheid opgekocht
Alle beschikbare agrarische grond rondom is inmiddels omgezet naar natuur, wordt door de overheid aangekocht voor natuur of als ruilgrond voor boeren die plaats moeten maken voor natuur. Daardoor is het enkel mogelijk grond te vinden met steun van de overheid!

Toezegging overheid
Gedeputeerde Roijackers en wethouder Bakker zeggen beiden toe om zich in te zetten voor een alternatieve akker. Sinds oktober 2021 wordt hier al naar gezocht. Drie akkers worden besproken, maar blijken niet te kunnen omdat de eigenaar niet wil verkopen, omdat de bestemming natuur is of omdat de akker aan de snelweg ligt.

Beschikbare akker

Augustus 2023 legt wethouder Bakker een nieuwe akker voor, een akker met de juiste bestemming en voorwaarden. Deze akker is als ruilgrond in bezit van het GOB/de provincie. Afgesproken wordt dat Wortels in Breda de grond zal kopen.

De week erop ontvangen we bericht dat ‘een partij’ de grond als ruilgrond wil houden en dat daarmee niet aan ons verkocht kan worden. Is deze ruilgrond werkelijk nodig? De (schaarse) boeren in het gebied bouwen af. Kan het proces in het Markdal door één akker vast komen te zitten?

Noodsituatie

Per 1 januari 2024 eindigt de pacht en nog altijd is er geen perspectief! Als er geen akker voor ons beschikbaar komt, dan verdwijnt deze gezonde, biodiverse en verbindende landbouw. De kans op gezond, vers voedsel van nabij is dan weg.

OPROEP AAN PROVINCIE, GEMEENTE EN WATERSCHAP,

Dus enkel met de steun van de overheid kan Wortels in Breda grond vinden. Wij roepen provincie, gemeente en waterschap op om met grote spoed tot een oplossing te komen voor een alternatieve akker!

Met vriendelijke groet,

Wortels in Breda
de petitieondertekenaars
Vereniging Toekomstboeren
Federatie van Agroecologische Boeren