Sterke boeren voor een duurzame landbouw

Eerste reactie Rapport Remkes

Eerste reactie vanuit de ondertekenaars van het Groenboerenplan: BioHuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren op het rapport Remkes:

“Het rapport van Remkes is stevig. Flink ingrijpen op de korte termijn om ruimte te scheppen voor een afgewogen proces per gebied. We dragen als groene boeren graag bij aan de invulling van een biologische en natuurinclusieve landbouw in lijn met de maatschappelijke randvoorwaarden in heel Nederland. Remkes heeft in zijn presentatie laten blijken dat hij inziet dat het nieuwe beleid grote consequenties kan en zal hebben voor veel boerenbedrijven. Het is voor ons belangrijk dat biologische en natuurinclusieve werkwijzen die bijdragen aan de realisatie van deze doelen erkend worden door het ministerie.

Een landbouw met lage stikstofbelasting en een positieve bijdrage voor natuur, klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit is namelijk goed mogelijk. Duizenden groene boeren laten dat zien op hun eigen boerenerf. Het is goed dat het rapport voorstelt ook supermarkten en food servicebedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk Nederlandse producten af te zetten. Ter versteviging van de positie van de boer in de keten zien wij ook een rol voor de rechtstreekse afzet aan de burger in de korte keten.

Het is nu aan het kabinet om te kiezen voor meer duurzame plantaardige productie en een veehouderij gebaseerd op natuurlijke principes en dierenwelzijn. Wij werken graag mee aan het door Remkes voorgestelde landbouwakkoord. Het Groenboerenplan bevat veel bouwstenen die door Remkes worden gewaardeerd en waarvan hij constateert dat het Kabinet hier meer gebruik van zou moeten maken. Vanuit onze kennis en ervaring doen we daarin suggesties om het overheidsbeleid aan te passen opdat boeren hun weg kunnen vinden naar hún variant van groenboeren.”

Namens de ondertekenaars van het Groenboerenplan BioHuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging,
Bio-Tuinders, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk, Toekomstboeren) en Herenboeren

1 reactie

  1. Ineke Lutters

    Goed verwoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *