Op 5 augustus ’22 zat ook de Federatie aan het nu al roemruchte overleg tussen boeren en kabinet, onder leiding van dhr Remkes. We zaten daar om ons hard te maken voor een echte oplossing van de stikstof problematiek.

Een oplossing waar boeren worden gezien als onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem en waar ruimte wordt gecreëerd voor meer boeren in plaats van minder. Waarbij niet alleen naar stikstof gekeken wordt, maar juist naar het grote plaatje waarbij de andere grote uitdagingen waar we als maatschappij nu voor staan zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en droogte worden meegenomen in de oplossingen.

Een oplossing waarbij de regering de voorwaarden schept om die transitie mogelijk te maken. Waarbij bij innovatie niet alleen naar techniek wordt gekeken, maar juist ook naar ecologische en sociale innovatie. Waar de vervuiler betaald en boeren worden beloond voor de diensten die ze aan de hele maatschappij leveren. Waar ingezet wordt op korte ketens en eerlijke prijs voor de boer.

Hoe dat er uit kan zien legde we al vast in het Groenboerenplan, opgesteld en medeondertekend door de Federatie van Agro-ecologische Boeren, Stichting Demeter, Caring Farmers, BioHuis en Herenboeren Nederland.

Laat ook zien dat je je Groenboerenplan steunt en onderteken het op www.groenboerenplan.nl

Wij kijken dan ook met een goed gevoel terug op het overleg. Het GroenBoerenPlan ligt prominent op tafel, sociale en ecologische innovatie zullen expliciet benoemd worden en er zijn vervolg overleggen gepland over een aantal concrete onderwerpen

We verlaten het gesprek met een goed gevoel – de donkergroene boeren hebben een vaste plek aan de onderhandelingstafel waardoor we er ook in de toekomst voor kunnen blijven zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd worden.

Daarmee bieden we perspectief aan al die pioniers die het al anders doen, maar juist ook aan al die boeren die anders willen maar daar nu niet de ruimte voor zien. Zodat we gezamenlijk toe kunnen werken naar een nieuwe landbouw in balans met de natuur en verankerd in de lokale gemeenschap.