Sterke boeren voor een duurzame landbouw

‘Groenboerenplan’ aangeboden aan ministers Staghouwer en Van der Wal.

‘Kies nu voor een échte omslag van ons voedselsysteem’

Den Haag, 6 juli 2022 –Vandaag wordt namens duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Dit Groenboerenplan is bedoeld om uit de impasse van het stikstofdossier te komen. Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale lange termijn visie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw.

Eén van de oorzaken voor de ontstane maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren is het gebrek aan een heldere toekomstvisie. Een visie die langjarig wordt ondersteund met de noodzakelijke wettelijke en financiële instrumenten. Een perspectief voor de land- en tuinbouw waarbij voedselproductie hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding.

Voor de noodzakelijke omslag zijn veranderingen nodig in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en in de wet- en regelgeving. Daarnaast moet worden gezorgd dat duurzaamheid daadwerkelijk loont. Voor de gezondheid van mens en planeet moet veel vaker gekozen worden voor plantaardige productie en consumptie. Dit alles zorgt voor een transitie in de landbouw: van een landbouw gericht op maximalisatie van productie met hoge bijkomende maatschappelijk kosten, naar een herstellende, toekomstbestendige landbouw.

De ondertekenaars laten ieder op hun eigen wijze zien dat duurzame landbouw mogelijk is. Een landbouw waar met voldoening en plezier gewerkt wordt en waar natuurdoelen en de productie van gezonde voeding elkaar versterken in plaats van uitsluiten.

Ondertekend door:
Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland

Ondersteund door:
Bionext, Land & Co, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer, Stichting Demeter, Stichting Land van Ons, Stichting Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Bank

Organisaties en individuen kunnen via deze link hun steun betuigen voor het Groenboerenplan.  

4 reacties

 1. A Kersbergen

  Regering
  Maak nu de omslag naar biologisch/biodynamisch en kringloop boeren, het is nu of nooit, deze crisis moet opgelost worden en, het is zeer belangrijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, dat het op een verantwoorde manier gebeurt, zonder kunstmest pesticiden en ander gif, dat zijn we verplicht aan de generatie, willen we nog een gezond leefklimaat hebben.
  Stop met de grote export, ga voor voedselveiligheid voor Europa en breng de expertise naar andere landen .
  Ook de import van voedsel dat hier in Europa verbouwd kan worden moet gestaakt worden, import alleen biologische producten die niet in Europa geteeld kunnen worden

 2. Jan Willem Blankert

  Heel goed!
  Laat dit geluid wijder verspreid worden.

 3. Garda Meerdink

  Fantastisch deze activiteiten en de voorlichting. Een mens kan er toch niet bij, ik dus, dat er gewerkt kon worden met landbouw gif.
  Waar zat het gevoel en ook het verstand? Mensen die hun eigen omgeving en die van hun nageslacht vervuilen. Help nog steeds Help. Hoe versnellen we gezond denken?

 4. Jan de Boer

  De meeste boeren denken kennelijk dat er nog tijd genoeg is. Hier eindelijk perspectief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *