Op de klimaatmars liep de Federatie voor Agro-ecologische Boeren mee in een breed agro-ecologisch blok. Doel was om zo het belang van nieuwe vormen van landbouw en de daarvoor noodzakelijke maatschappelijke verandering bij het tegen gaan van klimaatverandering zichtbaar te maken.

Maar waar staat agro-ecologie eigenlijk voor?

Eind februari 2015 hebben afgevaardigden van verschillende groepen zich verzameld tijdens het Agroecology Forum in het Nyéléni Center in Mali met als doel om tot een gezamenlijk begrip van agro-ecologie te komen. De internationale beweging verenigt zich sindsdien rondom deze 11 principes van agro-ecologie die ook wij als Federatie ook ondersteunen.

Een echte agro-ecologische transformatie vraagt om een integrale en holistische benadering; alleen dan kan agro-ecologie meer zijn dan de som der delen. Maatschappelijke druk en wantrouwen in het agro-industrieel complex leiden tot groeiende erkenning van agro-ecologie bij onder meer overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Maar vaak wordt agro-ecologie teruggebracht tot een beperkte reeks aan technische innovaties om de duurzaamheidscrises van het industriële landbouwmodel te verlichten. De bestaande machtsstructuren die ten grondslag liggen aan de huidige crises blijven veelal onbetwist.

Wij zijn op onze hoede voor het gevaar van een definitie van agro-ecologie en opportunistisch gebruik ervan. Juist daarom blijven wij bewust solidair met de mobilisatie in Nyéléni. Onze veelzijdige vormen van kleinschalige, agro-ecologische voedselproductie genereren lokale kennis, bevorderen rechtvaardigheid, voeden en vormen identiteit en cultuur, en versterken de economische levensvatbaarheid van het platteland.

We hopen met deze verklaring, en allen die zich hierin kunnen vinden, agro-ecologie in Nederland te bevorderen: in beleid, in onderzoek, in de praktijk en in de bredere samenleving.

Op 17 april 2021 werd de Nederlandse vertaling van de Nyéléni verklaring uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Boerenstrijd. De vertaling werd mogelijk gemaakt door Toekomstboeren, Boerenforum, Aseed, de Federatie van Agroecologische Boeren, Voedsel Anders, TNI, CSA-Netwerk, BD-Vereniging, Permacultuur Boeren, PAN Nederland, OtherWise, Extinction Rebellion Landbouw, Boerengroep, Pluk en andere organisaties.

Lees hier meer over de Néyéleni verklaring, of download hier de Nederlandse vertaling.